Username :
Password :
 
สวัสดิการสังคม
     
       สวัสดิการสังคม ุ่คู่มือการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ บัตรคนจน
   
 
   

 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกติดปากว่า "บัตรคนจน" นี้เป็นโครงการที่รัฐฯ เปิดการใช้งานเมื่อปี 2560 นี้เอง หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าบัตรนี้คืออะไร ตัวเองมีสิทธิไหม

บทความนี้เรามาเปิดคู่มือการใช้งานแบบละเอียดกันเลย

 

 

บัตรคนจน ให้สิทธิ์อะไร และทำอะไรได้บ้าง

 

 1. เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ วงเงินในส่วนนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
  • กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินจำนวน 300 บาทต่อเดือน (หรือ 3,600 บาทต่อปี)
  • กลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่กิน 100,000 บาท จะได้รับเงินจำนวน 200 บาทต่อเดือน  (หรือ 2,400 บาทต่อปี)
   เงินในส่วนนี้มาสารถนำไปซื้อสินค้าต่างๆ ใน 3 หมวด ได้แก่
  • สินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ประจำวันจำพวก สบู่ ผงซักฟอก และพวกยารักษาโรค ฯลฯ
  • สินค้าเพื่อการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
  • สินค้าเพื่อเกษตรกรรม เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย
   นอกจากนี้ ยังมีเงินสำหรับซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดอีกคนละ 45 บาทต่อ 3 เดือนอีกด้วย
 2. เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่
  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
  • ค่าโดยสารรถ บขส. วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อเดือนซึ่งเงินใน 3 หมวดนี้จะแยกส่วนกันอย่างชัดเจน ไม่ได้นำมารวมกั

 

 

บัตรคนจน ใช้ยังไง ใช้ที่ไหน

การใช้งานบัตร คือใช้กับเครื่องรูดบัตรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(เครื่อง EDC)และ e-Ticket บนรถโดยสาร

 1. การใช้เงินในส่วนการดำรงชีพ สามารถใช้ชำระค่าสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ตรวจสอบร้านค้าใกล้บ้านได้จากเว็บ http://www.shop.moc.go.th/ นี้ได้เลย
 2. ก๊าซหุงต้ม ใช้ได้กับร้านก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนด
 3. การใช้เงินในส่วนค่าเดินทาง ใช้กับเครื่อง e-Ticket ที่ติดตั้งไว้ภายในรถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้า โดยการแตะบัตรกับเครื่อง เงินในบัตรก็จะถูกหักออกไปอัตโนมัติ
 4. ใช้ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส.และรถไฟทุกสถานี ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
 5. ในการใช้จ่ายหากเงินในบัตรมีไม่เพียงพอ ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินผ่านบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money ของธนาคารกรุงไทยได้ 
 6. เงินที่มีอยู่ในบัตร ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมเงินสวัสดิการแห่งรัฐในบ้ตรได้ หมายถึง ถ้าไม่ใช้หรือใช้ไม่หมดในแต่ละเดือน จะถูกตัดเงินออกแล้วรับเงินของเดือนถัดไป ไม่มีการทบเป็นเงินสะสม
 7. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้เฉพาะบุคคลที่เป็นเจ้าของบัตร ยกเว้นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ จะให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทน หากฝ่าฝืนเงื่อนไข เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตร และผู้อื่นที่นำไปใช้จะมีความผิดต้องชดในเงินคืนแก่ราชการ

หากทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาย

หากใครเผลอทำบัตรสูญหาย ก็สามารถแจ้งได้ที่ธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารจะแจ้งต่อไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อทำการตรวจสอบ ก่อนทำการออกบัตรใหม่ให้ ทั้งนี้เจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เอง อัตราค่าธรรมเนียม มี 2 แบบ

 1. บัตรที่มี 2 ชิปการ์ด (EMV+แม่งมุม) ใช้เวลาทำการออกบัตรใหม่ 30 วัน มีค่าใช้จ่าย 100 บาท
 2. บัตรที่มี 1 ชิบการ์ด (EMV) ใช้เวลาทำการออกบัตรใหม่ 15 วัน มีค่าใช้จ่าย 50 บาท

 สอบถามเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง สายด่วน 1300

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าชนะ   

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2561