Username :
Password :
 
สวัสดิการสังคม
     
       สวัสดิการสังคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่เดือน กันยายน 2561
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าชนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน สิงหาคม 2561 (เพิ่มเติม)

เทศบาลตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายใหม่ เดือนกันยายน 2561

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2561