Username :
Password :
 
สวัสดิการสังคม
     
       สวัสดิการสังคม ประกาศถอนรายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการและระงับการจ่าย จำนวน 1 ราย
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ

เรื่องถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ 2561

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2561